Konverze na S/4 HANA

KONVERZE vašeho SAP ERP na SAP S/4 HANA


Společnost SAP SE počítá s tým, že klienti využívají on-premise SAP ERP. Právě u těchto klientů je možné provést infrastrukturu a pouze projít na nejnovější SAP S/4 HANA. Systém je konvertován s tým, že vám ostanou všechna nastavení a zachovají se všechna, i historická data.


Nyní je tedy ideální příležitost pro:

 • rozhodnutí zda je váš současný systém vhodný pro konverzi, nebo reimplementaci.
 • zda si vaše současné náklady na provoz infrastruktury a interní zdroje s tím spojené nezaslouží úvahu provozování vašeho systému v cloud
 • zapojit do rozhodnutí business uživatele a včas je informovat o změně
 • důkladně naplánovat všechny kroky, které konverze přináší za využití metodologie SAP Activate


Naše zkušenost s konverzi
:

Konverze systému, neboli brownfield přístup je určená především společnostem, které korespondují se SAP ERP a chtějí migrovat na on-premise S/4 HANA, a chtějí si udržet své investice (customizace) v aktuálním systému bez ztráty dat. Při konverzi systému přesuneme celý systém a obchodní procesy na novou platformu S/4HANA.


Je potřeba si uvědomit, že konverze často také přináší změnu infrastruktury, operačního systému, databáze, ale i změnu některých procesů.


Brownfield přístup naproti (re)implementaci je lepší řešení, pokud si nepřejete žádné změny v provozu vašeho obchodního procesu. Systémová konverze vám umožní provozovat vaše podnikání s minimálním narušením, protože jde o technickou konverzi systému. Nevýhodou je, že mohou nastat technické problémy. K tomu nám společnost SAP poskytla nástroje a pokyny, a tak lze riziko zmírnit.


Z historického pohledu máme zkušenosti s projekty konverze na S/4 HANA již několik. I pro naši klienti se mohou spolehnout na profesionální a bezpečný přístup k přechodu.


Naše dodávka služby systémové konverze na S/4 HANA zahrnuje
:

 • Migrace stávajících partnerů (odběratele a dodavatele) na Business Partnery („BP“)
 • Základní vyškolení klíčových uživatelů pro práci s BP
 • Provedení přípravných kroků pro konverzi na S/4HANA
 • Provedení technického upgrade na S/4HANA
 • Vyrovnání zákaznického vývoje po technickém upgrade
 • Migrace dat do nových struktur S/4HANA
 • Provedení technických post migračních kroků
 • Seznámení s relevantními změnami v S/4HANA


V seznámení s relevantními změnami taky klientům odporučujeme procesy, pro které bude ideální nastavení prostředí SAP FIORI.


Díky zkušenostem vám dokážeme poskytnout všechny informace (včetně rizik) týkajících se této služby.


Reference

agrofert                   fatra_logo


Naši významní partneři

 • HP_logo
 • Avito_logo
 • Atos_logo
 • ORACLE_logo
 • S&T_logo
 • SAP_logo