Reimplementace na S/4 HANA

Reimplementace (non-)SAP ERP na SAP S/4 HANA

Jedná se o způsob, kdy je SAP S/4 HANA nově implementována. Tímto způsobem je možné provést kompletní re-design vašich procesů, a tak je zjednodušit díky nejnovějším inovacím, které S/4 HANA přináší, a to z vašeho současného ERP systému (i non-SAP). Při (re)implementaci máte možnost volit mezi on-premisecloudové verze (veřejní/privátní) nebo její kombinace.


Naše zkušenosti s reimplementaci:

Pokud jste v této sekci předpokládáme, že si nejte jisti, že vaše současná implementace a stav systému SAP odpovídá vašim potřebám. Ve většině případů se jedná o systémy, kdy nebyla úplně vhodně provedena implementace, nevyužívají se zavedené standardní principy a funkcionality, v systému je velké množství zákaznického vývoje, nebo zkrátka systém, či data v něm nevyhovují představě managementu a uživatelů. To jsou většinou důvody vedoucí k volbě reimplementace.


Předpokladem každé úspěšné (re)implementace je příprava a dodání návrhu procesů klienta.


Reimplementace by neměla pouze představovat technické povýšení na novou verzi systému, ale měla by v první řadě reflektovat aktuální a budoucí potřeby vaší společnosti. Tzn., pokud se rozhodnete pro reimplementaci tak jste se rozhodli, že do tohoto projektu začleníte aktivně IT a business oddělení, ale také management společnosti. V této chvíli již víte jak systém SAP funguje, jaké má přednosti a úskalí a jistě máte alespoň v hlavě co by jste chtěli ponechat, změnit či implemenovat jinak.


Procesy dokážeme sjednotit a kmenová data unifikovat tak, aby bylo možno pracovat identickým způsobem dle požadavků klienta.


Klientům odporučujeme procesy, pro které bude ideální nastavení prostředí SAP FIORI. Tyto procesy pracují v prostředí S/4 HANA optimalizovaným způsobem, a s rychlejším přístupem k datům a intuitivným rozhraním. V rámci responzivního designu jsme umožnili práce s těmito procesy pomocí využití mobilních zařízení (chytré mobilní telefony a tablety).

Výhody reimplementace

 • Široké možnosti v rámci procesů a nastavení
 • Standardizace
  -> Re-engeneering / re-design
  -> Zjednodušení
 • Redukce zákaznického vývoje
 • Rychlejší implementace procesů a inovací


Pro koho je řešení přechodu variantou reimplementace?

 • Zájem o přechod ze stávajícího ERP systém (SAP ERP/ non-SAP)
 • Zájem o SAP S/4 HANA
 • Máte know-how závislost dodavatele


Reference

Agrt_logo


Naši významní partneři

 • HP_logo
 • Avito_logo
 • Atos_logo
 • ORACLE_logo
 • S&T_logo
 • SAP_logo